Sürekli Gelişim Ve Motivasyon İçin

Eğitimler

Metropol International İnsan Kaynakları olarak işe alım ve yetkinlik konusundaki uzmanlığımızı, İnsan Kaynakları profesyonellerine ve şirketlerin işe alım süreçlerinde yer alan diğer yönetici ve uzman kadrolarına aktarmak için uygulamalı eğitimler düzenlemekteyiz. Bu eğitimlerin her biri interaktif olup, eğitim sonrasında mentörlük uygulamaları ile isteğe bağlı olarak desteklenmektedir.


UYGULAMALI İŞE ALIM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Bu eğitim ile işe alım ve mülakat sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim; yaygın olarak kullanılan mülakat türleri ve sürecin her biri için nasıl yapılandırıldığı hakkında katılımcıları bilgilendirmekte ve katılımcılara mülakat aşamasını deneyimleme olanağı sağlamaktadır.

İçerik

Atölye Çalışması

Eğitimimizde, Grup Mülakatı ve Birebir Mülakat uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün

UYGULAMALI YETKİNLİK VE DAVRANIŞ ODAKLI MÜLAKAT EĞİTİMİ

Bu eğitim ile katılımcılarımıza, yetkinlik ve davranış odaklı değerlendirme süreci için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Atölye Çalışması

Eğitimde aktif olarak Yetkinlik ve Davranış Odaklı Mülakat gerçekleştirilmekte olup, geribildirim ile katılımcılarımız desteklenmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün

DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAYICI / ASSESSOR EĞİTİMİ

Bu eğitim ile katılımcılarımıza, değerlendirme merkezi sürecininin tasarlanması, uygulanması, yetkinlik ve davranışsal göstergelerin değerlendirilmesi konularında gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Atölye Çalışması

Eğitimimiz uygulamalı olup, katılımcıların eğitim süresince aktif katılımını gerektirmektedir.

Eğitim Süresi

4 gün