İster Bir Gün İster Bir Yıl

Dönemsel Personel


Dış kaynak kullanımı kavramı 1980'li yıllardan itibaren ilk olarak kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990'lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Türkiye’de ise dönemsel iş gücüne duyulan ihtiyacın giderek arttığı gözlemlenmektedir.


Neden dönemsel iş gücü?


Metropol International İnsan Kaynakları olarak bu alanın insan kaynakları sektörünün önümüzdeki on yılı ve sonrasında belirleyici olacağını öngörmekte ve buradan hareketle bu konuda verdiğimiz hizmeti mükemmelleştirmek adına gerekli adımları hızla atmaktayız. Bu kapsamda müşterilerimizin dönemsel personel ihtiyacına yönelik olarak esnek istihdam çözümleri sunuyor, istediğiniz sayıda geçici personele en düşük maliyetle ve ihtiyacınız olan zaman aralığı için ulaşabilmenizi sağlıyoruz.

Tamamı alanında uzman kişilerden oluşan dönemsel istihdam ekibimiz, ihtiyaçlarınızı belirlemek ve ideal personeli ideal zamanlama ile sağlamak üzere hizmetinizdedir.