Yetenekleri Daha İyi Yönetin

Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi; bir dizi egzersiz, simülasyon ve görevlerden oluşan, belirli bir zaman dilimine yayılmış, birden fazla uzman değerlendiricinin gözlemine dayanan, objektif, bilimsel bir seçme ve değerlendirme yöntemidir.

Kişilerin belirli alanlarda mevcut ve potansiyel olarak sahip oldukları bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerinin belirlenmesini amaçladığımız bu yöntemde, özellikle iş başında sergilemiş oldukları yetkinlikler ve davranışları değerlendirmekteyiz.

Geçmiş tecrübelerimiz, bu değerlendirme yönteminin diğer tüm ölçme yöntemlerine göre daha güvenilir sonuçlar verdiğini göstermektedir. Özellikle birden çok değerlendirici/danışmanın yer aldığı uygulamalarımızda tarafsızlık ve objektiflik sağlanması amaçlanırken, birbirinden farklı egzersiz ve simülasyon çalışmaları ile çalışanlara sahip olduğu yetkinlikleri sergileme fırsatı sunulmaktadır.

Değerlendirme merkezi, İnsan Kaynaklarının birçok sürecine hizmet eden bir yöntemdir.

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme Merkezi uygulamalarımızda her bir uygulamanın hizmet ettiği odak yetkinlikler mevcut olup, uygulamalarda sahip olunan, olunması gereken mesleki ya da teknik bilgiler değil; yetkinlikler ve davranışları esas alırız. Bu egzersiz/simülasyon uygulamaları bir sınav ya da test değildir. Burada doğru ya da yanlıştan çok, değerlendirme yapılan kişinin ne yaptığı, nasıl yaptığı ve neye dayandırdığını dikkate almaktayız. Böylelikle her bir yetkinliği birden fazla uygulama ve değerlendirici eşliğinde değerlendirerek, potansiyele dair objektif, adil ve gerçekçi veriler elde etmekteyiz.

Değerlendirme Merkezimizde en sık kullanılan uygulamalar: