Sistematik

İşe alım süreçlerini üstün uzmanlık ile gerçekleştiririz. 37 yıllık uluslararası deneyim...

 • Uygun özgeçmişlerin bulunması
 • Özgeçmiş ön değerlendirmelerinin yapılması
 • CV bazlı birebir mülakat
 • Yetkinlik bazlı birebir mülakat
 • Genel yetenek testi
 • Kişilik envanteri ve yorumlanması
 • Yabancı dil testi
 • Bilgisayar bilgisi ve klavye testi
 • Role Play
 • Referans araştırmaları
 • Şirket, görev ve sosyal hakların sunumu
 • Onay görüşmesi organizasyonu
 • İşe giriş evraklarının takibi

İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Proje yöneticilerimizin, müşterimizin İnsan Kaynakları Departmanı ile ihtiyaç duyulan pozisyonların detaylarını analiz ettiği aşamadır. Pozisyonun görev tanımı, adayın kişisel ve mesleki yetkinlikleri, kurumun beklentilerinin belirlenmesi bu aşamanın en önemli unsurudur.

ADAY ARAŞTIRILMASI

Proje yöneticilerimize bağlı sektörel uzmanlığa sahip İnsan Kaynakları Uzmanlarımız, belirlenen profildeki tüm adaylara ulaşabilmek için strateji belirleme çalışmalarını yapar. Değerlendirmeler sonucunda adayların belirlenmesi gerçekleştirilir.

MÜLAKAT SÜRECİ

Potansiyel adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilerek adayın görev tanımına ve beklenen temel niteliklere uygunluğu ölçülür. Uygun bulunan adaylar ile yüz yüze mülakat aşamasına geçilir. İnsan Kaynakları Uzmanlarımız bu aşamada adayın mesleki ve kişisel yetkinliklerini ortaya çıkarabilmek amacı ile mülakat haricinde testler uygulamaktadır.

RAPORLAMA VE ADAY SUNUMU

Mülakat süreçlerinde pozisyona uygunluk, yetkinlik, kurum kültürüne sahip olması gibi konularda olumlu değerlendirilen adaylarımız mülakat değerlendirme raporları ile birlikte detaylı referans araştırmasının yapılması sonrasında firmalarımıza sunulur.