Teknik Bordro Yönetimi

Etkili iletişim, etik çalışma, bilgi paylaşımında açıklık, zamanında bilgilendirme, dönemsel değerlendirme ve raporlama ilkeleri ile bordrolama hizmetlerinde de kaliteli ve hızlı hizmeti ile müşterilerimize destek sağlarız.

  • Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişini yapar,
  • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenler, 
  • Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanmasını yapar,
  • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesini sağlar,
  • İzin ve satış primlerinin takibi ve izin defterlerini tutar,
  • Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanmasını gerçekleştirir, 
  • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesini sağlar, 
  • İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi masraf bildirimi vb. belgeleri hazırlar, 
  • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesini yapar,
  • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verir,
  • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verir,
  • İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yaparız.