Geçici Personel İstihdamı

Dış kaynak kullanımı kavramı 1980'li yıllardan itibaren ilk olarak kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990'lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. En Çok kullanıldığı alanlar;

  • İnsan kaynakları yönetimi (seçme-yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, danışmanlık, kariyer yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemi vb.)
  • Bilgi teknolojisi (bakım, onarım, eğitim, uygulama, yazılımı geliştirme vb.)
  • Müşteri hizmetleri (bilgi sistemleri, saha hizmetleri, telefonla müşteri hizmetleri vb.)
  • Muhasebe-finans (bordrolama, vergilendirme, satın alma ve genel muhasebe işlemleri)
  • İdari işler (yazılı dokümanlar, dosyalar, fotokopi vb.)
  • Satış-pazarlama (tele-pazarlama, reklâm)
  • Yemek, personel taşımacılığı, güvenlik, temizlik ve otomobil kiralama hizmetleri
  • Üretim ve emlak yöntemleri.
  • Tesis Yönetimi şeklindedir.

Müşterilerimizin bu ihtiyacına yönelik olarak, dönemsel ve sürekli outsource personellerin işe alınması konusunda esnek istihdam çözümleri sunuyoruz.

Geçici istihdam çözümleri konusunda Türkiye'nin lideri olarak, dünyanın önde gelen pek çok şirketine hizmet veriyoruz. İstediğiniz sayıda geçici personele en düşük maliyetle ve ihtiyacınız olan zaman aralığı için ulaşabilmenizi sağlıyoruz.

Başlangıç noktamız, ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğru seçimi yapabilmemiz için sizi ve kendi adaylarımızı anlamaktır.