İŞVEREN İÇİN

Geçici iş ilişkisinin amacı; işverenlerin belirli bir süre devam eden ve yeni bir personel istihdam edilmeden işletmede ortaya çıkan personel ihtiyacının giderilmesidir. Bu yolla işletmeler ekonomideki ve işgücü arzındaki değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir. 

Geçici işçi sağlama sözleşmesi yıllık izinle iş başında olmadığı, hastalık ve doğum izni gibi dönemlerde, askerlik halleri, mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın, diğer hallerde ise en fazla dört ay süreyle kurulabilir. Yapılan bu sözleşme dönemsellik arz eden iş artış halleri hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.

Geçici İş İlişkisi Özel İstihdam Büroları aracılığıyla aşağıdaki hallerde;

  • İşçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde,
  • Mevsimlik tarım işlerinde,
  • Ev hizmetlerinde,
  • İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,
  • İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde,
  • İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde,
  • Dönemsellik arz eden iş artışları halinde kurulabilir.

Özel İstihdam Bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak kurulur. Özel İstihdam Bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır.

Özel İstihdam Büroları alanlarında uzmanlaşmış nitelikli personelleri ve kurumsal işe alım sistemleri ile işverene sadece herhangi iş arayan personeli göndermez, işveren ve iş arayan için en uygun eşleşmeyi sağlar.

Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez.Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, engelli yükümlülüğü uygulanmasında Özel İstihdam Bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dâhil edilmez.

İşveren iş ilişkisinin belirlenen sürenin öncesinde, Özel İstihdam Bürosu ile görüşerek personelin görevinin sonlandırılmasını ya da personelin değiştirilmesini talep edebilir.

Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları bu işçilerin aynı işveren tarafından, aynı iş için doğrudan istihdamı halinde sağlanacak koşulların altında olamaz. Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırır.

Türkiye’de amacımız, aynı etkin faaliyet allanını oluşturabilmek adına Özel İstihdam Büroları faaliyetleri arasında uyum ve verimliliğin sağlanabilmesi, yeni düzene ilişkin tereddütlerin giderilebilmesi, Avrupa’da ve tüm Dünya’da uygulanan modellerin izlenerek güncel gelişmelerin takip edilmesi, bu itibarla Özel İstihdam Büroları’nın Türkiye emek piyasasına verimli şekilde katkı sağlayabilmesinin yollarının açılmasıdır.