ÇALIŞAN İÇİN

Esnek işgücü; işçiler açısından daha çok iş imkanı yaratma, ek gelir için kısmi süreli ve geçici çalışma imkanı sağlayarak iş-yaşam dengesini sağlama fırsatı sunar.

Dünyada 260.000 Özel İstihdam Bürosu ve bu Özel İstihdam Büroları'nda görev alan 1.6 milyon personeli ile dünya genelinde 40.2 milyonu dönemsel projeler aracılığı ile olmak üzere, 60.9 milyon insanın iş piyasası ile tanışmasını sağlamıştır.

Türkiye’de amacımız, aynı etkin faaliyet allanını oluşturabilmek adına Özel İstihdam Büroları faaliyetleri arasında uyum ve verimliliğin sağlanabilmesi, yeni düzene ilişkin tereddütlerin giderilebilmesi, Avrupa’da ve tüm dünyada uygulanan modellerin izlenerek güncel gelişmelerin takip edilmesi, bu itibarla Özel İstihdam Büroları’nın Türkiye emek piyasasına verimli şekilde katkı sağlayabilmesinin yollarının açılmasıdır. 

Tüm çalışan hakları başta esnek işgücü yasası olmak üzere tüm sözleşmeler ve uygulamalarla korunacaktır. Azami görevlendirme süresi ve sözleşmenin yenilenebilmesi üzerinde sınırlamalar işgücü esnekliği ihtiyacını karşılarken çalışma şartları açısından işçilerin haklarını korumaktadır.

Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı halinde sağlanacak koşulların altında olamaz. Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırır.

Özel İstihdam Büroları, iş arayanlardan, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik düzenleyecekleri eğitim, danışmanlık, kişisel gelişim ve benzeri hizmetlerden her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve iş arayandan ücret alamaz. Hizmet karşılığı olarak ücret sadece işverenden alınır.

Geçici iş ilişkisi kapsamında çalışan personelin sendikalaşma hakkı vardır. İlgili düzenlemeler ile işe girdikleri gün itibari ile sendika üyesi olabilirler.

İş tecrübesi edinme, mesleki gelişim ve eğitim bakımından basamak olacaktır. Sürekli istihdama geçiş için fırsat yaratacaktır.

Niteliksiz işgücü için istihdam olanakları yaratılacaktır.

Sürekli istihdamda kendine yer bulamayan uzun süreli işsizlere geçici iş olanağı yaratılacak, kendisini mesleki bakımından geliştirmesi ve deneyim kazanarak sürekli iş bulabilmesinin önü açılacaktır.

Sosyal veya eğitim hayatı nedeniyle sürekli istihdamı tercih etmeyen ve istemeyen kesim için istihdam yaratılacaktır.

Kayıtdışı istihdamın büyük bir sorun teşkil ettiği ülkemizde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi bu sorun ile mücadelede büyük katkı sağlayacaktır.

Geçici iş ilişkisinin en öncelikli amaçlarından biri daimi istihdama basamak görevi görmektir. İşveren işyerindeki açık iş pozisyonlarını öncelikle geçici işçisine bildirmekle ve Türkiye İş Kurumu tarafından istenecek belgeleri belirlenen sürelerde saklamakla yükümlüdür.

METROPOL International Uzman Danışman kadrosu ile "Geçici İş İlişkisi" süresince çalışanların kariyer planlamalarında kendilerine profesyonel destek verecektir.